Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина в Обект/Пакет № 1811-6
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Звездец
Ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДЛС Несебър
1826-3
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Карнобат
11818-6
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.09.2018 / ДГС Айтос
11815-7
Файл
Добавен
18.09.2018 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДГС Елхово
продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДГС Бургас
11815-6
Файл
Добавен
13.09.2018 / ДГС Карнобат
11820-4
Файл
Добавен
13.09.2018 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на добита дървесина от обекти 1820 и 1821
Файл
Добавен
13.09.2018 / ДГС Средец
Ценоразпис за нуждите на МН през 2018г.
Файл
Добавен
12.09.2018 / ДГС Царево
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица от Обект 1804-8
Файл
Добавен
11.09.2018 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Средец
11815-5
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДЛС Несебър
11820-3
Файл
Добавен
04.09.2018 / ДГС Карнобат
11818-5
Файл
Добавен
04.09.2018 / ДГС Карнобат
11815-4
Файл
Добавен
04.09.2018 / ДГС Карнобат