Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 3 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
23.08.2019 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
22.08.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.08.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
20.08.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.08.2019 / ДГС Айтос
1920-4
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.08.2019 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.08.2019 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДЛС Несебър