Ценоразписи

продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС ЧЕРЕН БОР /КАЛАМИТЕТ/
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Тунджа
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ В ГР "ОРМАНА"- ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДЛС Несебър
Продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Средец
1728-2
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
1728-3
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
1726-1
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
1724-3
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат