Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
11.07.2018 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.07.2018 / ДГС Айтос
Ценоразпис 05.07.2018г.
Файл
Добавен
05.07.2018 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Маджарово
ценоразпис 04.07.2018г.
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Айтос
дърва за физически лица
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
03.07.2018 / ДГС Бургас
ценоразпис 02.07.2018г.
Файл
Добавен
03.07.2018 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
29.06.2018 / ДГС Бургас
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица
Файл
Добавен
29.06.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица
Файл
Добавен
29.06.2018 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
29.06.2018 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Айтос
11812-5
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
26.06.2018 / ДГС Средец
ценоразпис 26.06.2018г.
Файл
Добавен
26.06.2018 / ДЛС Несебър
11811-4
Файл
Добавен
26.06.2018 / ДГС Карнобат