Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи и технологична дървесина
Файл
Добавен
21.03.2018 / ДГС Средец
Продажба на добита дървесина по ценоразпис, пакет 11806-3.
Файл
Добавен
21.03.2018 / ДГС Карнобат
Ценоразпис 2018г.
Файл
Добавен
20.03.2018 / ДЛС Мазалат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
20.03.2018 / ДГС Айтос
ценоразпис 19.03.2018г.
Файл
Добавен
19.03.2018 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис, пакети: 11810-3 и 11803-4
Файл
Добавен
19.03.2018 / ДГС Карнобат
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДГС Стара река
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДГС Н. Паничарево
ЦЕНОРАЗПИС 16.03.2018Г.
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС 16.03.2018Г.
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДГС Средец
100000
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДГС Тича
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДГС Тича
05.01.2018 г.
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДГС Котел
12.02.2018 г.
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДГС Котел
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
13.03.2018 / ДГС Айтос
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
13.03.2018 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.03.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.03.2018 / ДГС Айтос