Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
23.10.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
23.10.2018 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 1804
Файл
Добавен
23.10.2018 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.10.2018 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.10.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.10.2018 / ДГС Айтос
Одобрени предложения за продажба на иглолистна дървесина от обект 1827
Файл
Добавен
19.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
19.10.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС - БУРГАС"
Файл
Добавен
17.10.2018 / ДГС Бургас
11819-2
Файл
Добавен
16.10.2018 / ДГС Карнобат
1824-3
Файл
Добавен
16.10.2018 / ДГС Карнобат
1824-2/1805-9
Файл
Добавен
16.10.2018 / ДГС Карнобат
1824-1
Файл
Добавен
16.10.2018 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС - БУРГАС"
Файл
Добавен
16.10.2018 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на дърва за огрев на физически лица обект 1804
Файл
Добавен
12.10.2018 / ДЛС Несебър
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина от обект 1823
Файл
Добавен
11.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС - БУРГАС"
Файл
Добавен
09.10.2018 / ДГС Бургас
ценоразпис
Файл
Добавен
09.10.2018 / ДГС Звездец
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
09.10.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.10.2018 / ДГС Средец