Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.09.2019 / ДГС Айтос
Продажба по ценоразпис обект 1901-41
Файл
Добавен
17.09.2019 / ДГС Бургас
1920-8;1920-10
Файл
Добавен
17.09.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Звездец
Предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.09.2019 / ДГС Гурково
1920-7
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Средец
ценоразпис
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
09.09.2019 / ДГС Бургас
Ценоразспис
Файл
Добавен
09.09.2019 / ДГС Звездец
Ценоразспис
Файл
Добавен
09.09.2019 / ДГС Звездец
1904-1
Файл
Добавен
05.09.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2019 / ДЛС Несебър