Документи

Уведомление за сключване на договор
Файл
Добавен
12.09.2017 / ДГС Сливен
Доклад за сертификация на горите
Файл
Добавен
11.09.2017 / ДГС Малко Търново
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
31.08.2017 / ДГС Н. Паничарево
Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Средец (актуализиран)
Файл
Добавен
30.08.2017 / ДГС Средец
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2108гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
28.08.2017 / ДГС Бургас
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ ''БАЛКАН ОФРОУД РАЛИ'' И ''БАЛКАН КЛАСИК РАЛИ''
Файл
Добавен
28.08.2017 / ДГС Царево
информация дърва за огрев за местно население
Файл
Добавен
25.08.2017 / ДГС Гурково
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
23.08.2017 / ДГС Стара река
ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА МН ОТ ЛФ 2017Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
22.08.2017 / ДГС Царево
Протокол от работна среща,относно опазването на горските територии в Община Руен от замърсяване с битови отпадъци
Файл
Добавен
21.08.2017 / ДГС Айтос
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2108гд. на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.08.2017 / ДГС Айтос
Снабдяване на местно население с дърва за огрев
Файл
Добавен
17.08.2017 / ДГС Стара река
Уведомително писмо до заинтересованите страни относно доклада за определяне на горите с ВКС
Файл
Добавен
16.08.2017 / ДГС Средец
ДОКЛАД ЗА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДГС ЦАРЕВО"
Файл
Добавен
14.08.2017 / ДГС Царево
Доклад за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.08.2017 / ДГС Средец
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
09.08.2017 / ДГС Карнобат
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
09.08.2017 / ДГС Бургас
И Н Ф О Р М А Ц И Я Относно: Изискванията по чл. 115, ал. 2 от Закон за горите за притежаване на документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация
Файл
Добавен
02.08.2017 / ДГС Царево
Доклад за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
02.08.2017 / ДГС Средец
Специализиран доклад за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП "ДЛС Ропотамо" - Актуализиран 2017 година
Файл
Добавен
26.07.2017 / ДЛС Ропотамо