Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00014 ДГС Звездец 13.03.2018 09:00 електронен таен търг Таен 30005.00 лв.
Документи: документация ел търг на корен.rar
EТ00013 ДЛС Ропотамо 07.03.2018 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от ОБЕКТ 1802-1 Таен 146568.00 лв.
Документи: график.PDF декларации 1,2,3,4.PDF заповед.PDF заявление ел.търг.PDF проект на договор.PDF тръжни условия.PDF ценово предложение.PDF
EТ00010 ДГС Средец 02.03.2018 15:00 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Таен 136290.00 лв.
Документи: електронен търг с тайно наддаване - продажба прогнозни кол. дървесина.rar
EТ00009 ДГС Стара река 28.02.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от ТП „ДГС Стара река” Явен 11645.00 лв.
Документи: 1804E.rar
EТ00004 ДГС Стара Загора 27.02.2018 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад Таен 282471.00 лв.
Документи: ЕТТН -18512-127.rar
Резултати: НОВО - Прил.№3-АКТУАЛ. от 23.01.18г..pdf
EТ00008 ДГС Стара река 23.02.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Таен 46389.00 лв.
Документи: Сканирани.rar
Резултати: Протокол 1801Е-1803Е.pdf Заповед класиране 1801-Е.pdf Заповед класиране 1802-Е.pdf Заповед прекратяване 1803-Е.pdf
Процедура № EТ00006 е прекратена!
EТ00006 ДГС Кости 21.02.2018 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Таен 21501.00 лв.
Документи: Документация търг прогнозна ВФ 2018-16.rar
Резултати: 6_1_НОВО-Декларации за липса на обстоятелства-нов Закон.doc Заповед прекратяване.pdf
EТ00005 ДГС Кости 21.02.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Таен 303001.00 лв.
Документи: Документация търг прогнозна МТ 2018-9-13.rar
Резултати: 6_1_НОВО-Декларации за липса на обстоятелства-нов Закон.doc Протокол на комисията.pdf Заповед прекратяване Обект 2018-9.pdf Заповед класиране Обект 2018-10.pdf Запове прекратяване Обект 2018-11.pdf Заповед прекратяване Обект 2018-12.pdf Заповед прекратяване Обект 2018-13.pdf