Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00546 ДГС Стара Загора 15.03.2019 15:00 продажба на стояща дървесина на корен от обект № 195120 Явен 22899.00 лв.
Документи: Документация 195120.rar
EТ00545 ДГС Стара Загора 15.03.2019 13:30 продажба на стояща дървесина на корен от обект № 195119 Явен 61018.00 лв.
Документи: Документация 195119.rar
EТ00544 ДГС Стара Загора 15.03.2019 12:00 продажба на стояща дървесина на корен от обект 195118 Явен 64295.00 лв.
Документи: Документация 195118.rar
EТ00543 ДГС Стара Загора 15.03.2019 10:30 продажба на стояща дървесина на корен от обект № 195117 Явен 12373.00 лв.
Документи: Документация 195117.rar
EТ00532 ДГС Чирпан 14.03.2019 13:30 аен търг за Обект 196115 на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" Таен 38770.00 лв.
Документи: El_T-Targ_196115.rar
EТ00531 ДГС Чирпан 14.03.2019 12:00 Обект 196114 на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" Таен 91752.00 лв.
Документи: El_T_Targ_196114.rar
EТ00530 ДГС Чирпан 14.03.2019 10:30 Таен търг за Обект 196113 на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" Таен 53200.00 лв.
Документи: El_T_Targ_196113.rar
EТ00529 ДГС Чирпан 14.03.2019 09:00 Таен търг за Обект 196103 на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" Таен 53960.00 лв.
Документи: El_t_Targ_196103.rar
EТ00547 ДГС Стара река 13.03.2019 15:00 Процедура за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Стара река”, Обект 1910-Е Таен 96420.00 лв.
Документи: Документация 1910 - Е м.т.zip
EТ00540 ДГС Карнобат 13.03.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 11826-3 Таен 1868.25 лв.
Документи: 11826-3.7z
EТ00542 ДГС Стара Загора 13.03.2019 12:00 продажба на стояща дървесина на корен от обект №195122 Явен 28002.00 лв.
Документи: Документация 195122.rar
EТ00539 ДГС Карнобат 13.03.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 11824-7 Таен 743.60 лв.
Документи: 11824-7.7z
EТ00541 ДГС Стара Загора 13.03.2019 09:00 продажба на стояща дървесина на корен -обект №195121 Явен 34766.00 лв.
Документи: Документация 195121.rar
EТ00537 ДГС Малко Търново 12.03.2019 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 6640.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 5.docx
EТ00536 ДГС Малко Търново 12.03.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 34580.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 4.docx
EТ00535 ДГС Малко Търново 12.03.2019 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 28628.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 3.docx
EТ00534 ДГС Малко Търново 12.03.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 13782.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 2.doc
EТ00533 ДГС Малко Търново 12.03.2019 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 42507.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 1.doc
EТ00538 ДЛС Несебър 11.03.2019 13:30 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 28894.25 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00528 ДГС Стара река 11.03.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1909-E Таен 16485.00 лв.
Документи: Документация - 1909 - Е.zip