Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00442 ДГС Кости 08.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-16 Явен 62639.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-16 - ЛФ 2019.7z
EТ00441 ДГС Кости 08.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-15 Явен 75338.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-15- ЛФ 2019.7z
EТ00440 ДГС Кости 08.01.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-14 Явен 48821.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-14 - ЛФ 2019.7z
EТ00439 ДГС Кости 08.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-13 Явен 58576.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-13 - ЛФ 2019.7z
EТ00438 ДГС Кости 08.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-12 Явен 20670.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-12 - ЛФ 2019.7z
EТ00437 ДГС Кости 07.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-11 Явен 62769.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-11 - ЛФ 2019.7z
EТ00428 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1904-1 Таен 89629.00 лв.
Документи: сайт 1904-1.rar
EТ00427 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1903-1 Таен 142034.00 лв.
Документи: сайт 1903-1.rar
EТ00426 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1902-1 Таен 191546.00 лв.
Документи: сайт 1902-1.rar
EТ00425 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1901-1 Таен 119342.00 лв.
Документи: сайт 1901-1.rar
EТ00421 ДГС Тича 04.01.2019 15:00 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 67687.00 лв.
Документи: 1904E.rar
EТ00436 ДГС Кости 04.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-10 Явен 44493.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-10 - ЛФ 2019.7z
EТ00420 ДГС Тича 04.01.2019 12:00 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 82153.00 лв.
Документи: 1903E.rar
EТ00419 ДГС Тича 04.01.2019 10:30 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 88320.00 лв.
Документи: 1902Е.rar
EТ00435 ДГС Кости 04.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - обект № 2019-3 Явен 29067.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-3 - ЛФ 2019.7z
EТ00398 ДГС Твърдица 03.01.2019 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1909-Е Таен 28221.00 лв.
Документи: Doc 1909-E.rar
EТ00397 ДГС Твърдица 03.01.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1908-Е Таен 95141.00 лв.
Документи: Doc 1908-E.rar
EТ00396 ДГС Твърдица 03.01.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1907-Е Таен 41753.00 лв.
Документи: Doc 1907-E.rar
EТ00395 ДГС Твърдица 03.01.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1906-Е Таен 29050.00 лв.
Документи: Doc 1906-E.rar
EТ00394 ДГС Твърдица 03.01.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1905-Е Таен 30111.00 лв.
Документи: Doc 1905-E.rar