Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00611 ДГС Карнобат 03.06.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от склад от обект №1917-7 Явен 24773.60 лв.
Документи: документация 1917-7.7z
EТ00610 ДГС Карнобат 27.05.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от обект 1917-5 Явен 16950.25 лв.
Документи: документация 1917-5.7z
EТ00608 ДГС Бургас 03.05.2019 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-4 Явен 14292.01 лв.
Документи: ел. търг 1902-4.rar
Резултати: protokol 1902-4.rar Zapoved izpalnitel 1902-4.rar
EТ00607 ДГС Бургас 03.05.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-3 Явен 14427.01 лв.
Документи: el. tyrg 1902-3.rar
Резултати: Protokol 1902-3.rar Zapoved izpalnitel 1902-3.rar
EТ00604 ДГС Карнобат 03.05.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1917-2 Явен 32734.95 лв.
Документи: ел търг 1917-2.7z
Резултати: справка 1917-2.pdf протокол 1917-2.pdf заповед 1917-2.pdf протокол разгл. на док..PDF договор 1917-2.PDF
EТ00602 ДГС Карнобат 24.04.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 11908-3 Явен 23696.65 лв.
Документи: ел търг с наддаване 11908-3.7z
Резултати: протокол 11908-3 заличен подпис.pdf заповед 11908-3 заличен подпис.pdf справка 11908-3 (1).PDF справка 11908-3 (2).PDF об. 11903 разгл. документи.PDF договор и приложения.PDF
EТ00595 ДГС Котел 15.04.2019 15:00 ТП "ДГС Котел"- об. 26-19- продажба дървесина на корен Таен 41022.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 26-19.rar
Резултати: 26-19 Протокол.pdf 26-19 заповед класиране.pdf
EТ00594 ДГС Котел 15.04.2019 13:30 ТП "ДГС Котел"- об. 25-19- продажба дървесина на корен Таен 33199.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 25-19.rar
Резултати: 25-19 Протокол.pdf 25-19 заповед класиране.pdf
EТ00593 ДГС Котел 15.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 17-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 17-19.rar
Резултати: 17-19 Протокол.pdf 17-19 заповед класиране.pdf
EТ00592 ДГС Котел 15.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 32-19- продажба дървесина на корен Таен 23767.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 32-19.rar
Резултати: 32-19 Протокол.pdf 32-19 заповед класиране.pdf
EТ00591 ДГС Котел 15.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 30-19- продажба дървесина на корен Таен 37375.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 30-19.rar
Резултати: 30-19 заповед класиране.pdf об.30-19- Протокол.pdf 30-19 заповед класиране.pdf
EТ00589 ДГС Котел 12.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 28-19- продажба дървесина на корен Таен 23572.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 28-19.rar
Резултати: 28-19 заповед класиране.pdf 28-19 Протокол.pdf
EТ00578 ДГС Царево 09.04.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1903 - 6; Таен 49719.00 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: заповед класиране протокол и справка.rar договор.pdf
EТ00579 ДГС Тунджа 08.04.2019 10:30 Електронен търг с тайно наддаване Таен 103681.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_1911 втори.7z
Резултати: Протокол 1911- ЕЛ 08.04.2019 – заличени ЛД.doc заповед 1911- ЕЛ 08.04.2019 –заличени ЛД.doc договор_1911 – заличени ЛД.doc
EТ00577 ДГС Бургас 05.04.2019 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1901-14 Таен 11857.46 лв.
Документи: dokumentaciq 1901-14.rar
Резултати: protokol 1901-14.rar zapoved izp. 1901-14.rar dogovor 1901-14.rar
EТ00575 ДГС Стара река 03.04.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1907-E Таен 23345.00 лв.
Документи: 1907 - E Документация.rar
Резултати: Протокол - 1907-E.doc Заповед класиране - 1907-E.doc Договор 1907-E.doc
EТ00563 ДГС Гурково 29.03.2019 09:00 Продажба на прогн. количество д-на за МП Таен 27405.00 лв.
Документи: Продажба на пр.кол.за МП.rar
Резултати: пр-л ел.търг-194129 - заличени данни.rar Zapoved klasirane-194129 - Заличени данни.rar
EТ00562 ДГС Карнобат 27.03.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект 1907-2 Таен 17003.36 лв.
Документи: 1907-2.7z
Резултати: резултати 1907-2.7z договор 1907-2.pdf
EТ00559 ДГС Стара Загора 26.03.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад - обект 195123 Таен 53440.00 лв.
Документи: Документация_123.rar
Резултати: протокол_195123.pdf Заповед_купувач_195123.pdf Договор кпувач 195123.pdf
EТ00560 ДГС Стара Загора 26.03.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад- обект 195124 Таен 46305.00 лв.
Документи: Документация_124.rar
Резултати: протокол_195124.pdf Заповед_купувач_195124.pdf Договор купувач 195124.pdf