Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00196 ДГС Карнобат 11.07.2018 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 1807-19 Таен 24452.16 лв.
Документи: Ценово Предложение.docx Условия.docx проект на договор.doc Заявление.docx заповед и график 1807-19.PDF Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx ДЕКЛАРАЦИЯ 18,3 fl.docx
EТ00197 ДГС Гурково 10.07.2018 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 37610.00 лв.
Документи: ЕТ 184139.rar
Процедура № EТ00195 е прекратена!
EТ00195 ДГС Карнобат 10.07.2018 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 1807-19 Таен 24452.16 лв.
Документи: Ценово Предложение.docx
EТ00192 ДГС Гурково 10.07.2018 09:00 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Таен 80745.00 лв.
Документи: ЕТ-184138.rar
EТ00194 ДГС Сливен 09.07.2018 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества дървесина Явен 68818.00 лв.
Документи: Заповед ПО 06 136.pdf 2) условия.doc 3) Заявление за участие явен търг.doc 4)Декларация.doc 5) Проекто-договор.doc 6) Декларация 74-5 Наредбата.doc
EТ00191 ДГС Нова Загора 06.07.2018 10:30 Електронен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен. Таен 36862.00 лв.
Документи: обект 1803.rar
EТ00190 ДГС Стара река 05.07.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1818-E МТ Таен 32150.00 лв.
Документи: Документация 1818-E МТ.rar
EТ00193 ДЛС Несебър 05.07.2018 10:30 Таен търг за продажба на дървесина Таен 3096.46 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00189 ДГС Стара река 05.07.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 1817-E Таен 71420.00 лв.
Документи: Документация 1817-E.rar
EТ00183 ДГС Айтос 02.07.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 2435.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx Заповед - заличен подпис на директора.docx график.pdf
EТ00182 ДГС Айтос 02.07.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 623.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00184 ДГС Айтос 02.07.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 1507.80 лв.
Документи: Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx график.pdf
EТ00185 ДГС Средец 29.06.2018 10:30 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Таен 84861.00 лв.
Документи: ел. търг - продажба на стояща дървесина на корен.rar
EТ00188 ДГС Малко Търново 28.06.2018 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 22215.85 лв.
Документи: 58.rar
EТ00187 ДГС Малко Търново 28.06.2018 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 11576.55 лв.
Документи: 57.rar
EТ00186 ДГС Малко Търново 28.06.2018 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 32021.90 лв.
Документи: 56.rar
EТ00174 ДГС Стара Загора 27.06.2018 15:00 Продажба на стояща дървесина на корен от обект №185145 Таен 23356.00 лв.
Документи: Документация_145.rar
EТ00173 ДГС Стара Загора 27.06.2018 13:30 Продажба на стояща дървесина на корен от обект №185144 Таен 19043.50 лв.
Документи: Документация_144.rar
EТ00172 ДГС Стара Загора 27.06.2018 12:00 Продажба на стояща дървесина на корен от обект №185143 Таен 31815.00 лв.
Документи: Документация_143.rar
EТ00180 ДГС Карнобат 27.06.2018 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 1807-10 Таен 34832.64 лв.
Документи: Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Условия.docx проект на договор.doc заповед.PDF график.PDF Заявление.docx