Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00541 ДГС Стара Загора 13.03.2019 09:00 продажба на стояща дървесина на корен -обект №195121 Явен 34766.00 лв.
Документи: Документация 195121.rar
Резултати: протокол_195121.pdf Заповед_купувач_195121.pdf Договор 195121.pdf
Последно потвърдена цена 49481.00 лв 13.03.2019 10:19:57
EТ00537 ДГС Малко Търново 12.03.2019 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 6640.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 5.docx
Резултати: Протокол 1910-2 .pdf Заповед 1910-2 .pdf
EТ00536 ДГС Малко Търново 12.03.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 34580.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 4.docx
Резултати: Протокол 1905-3.pdf Заповед 1905-3.pdf
EТ00535 ДГС Малко Търново 12.03.2019 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 28628.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 3.docx
Резултати: Протокол 1904-2.pdf Заповед 1904-2.pdf
EТ00534 ДГС Малко Търново 12.03.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 13782.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 2.doc
Резултати: Протокол 1902-2.pdf Заповед 1902-2.pdf
EТ00533 ДГС Малко Търново 12.03.2019 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Таен 42507.00 лв.
Документи: Документация ел. търг № 1.doc
Резултати: Протокол 1901-2.pdf Заповед 1901-2.pdf
EТ00538 ДЛС Несебър 11.03.2019 13:30 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 28894.25 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00527 ДГС Стара река 11.03.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1908-E Таен 68755.00 лв.
Документи: документация - 1908-Е.zip
Резултати: Протокол - 1908-E.doc Заповед класиране - 1908-E.doc Договор 1908-E.doc
EТ00521 ДГС Ивайловград 06.03.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по обекти сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1821 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“, Таен 68047.00 лв.
Документи: 1821.rar
Резултати: класиране 1821-1 001 (2 files merged).pdf 1821-1 Ива лес ООД.pdf
EТ00520 ДГС Ивайловград 06.03.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1822 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД” Таен 44961.00 лв.
Документи: 1822.rar
Резултати: класиране 1822-1 001 (2 files merged).pdf 1822-1 Ива лес ООД.pdf
EТ00522 ДГС Стара река 06.03.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1906-E Таен 235845.00 лв.
Документи: 1906 - E документация.zip
Резултати: Протокол - 1906-E.doc Заповед класиране - 1906-E.doc Договор 1906-E.doc
EТ00507 ДГС Средец 28.02.2019 10:30 Eлектронен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина - пакет №1914-1 Таен 51770.00 лв.
Документи: документация за участие.rar
Резултати: Протокол ел. търг - пакет №1914-1, от 28.02.2019 год..pdf Заповед класиране - пакет №1914-1.pdf договор за пакет №1914-1.pdf
EТ00519 ДГС Казанлък 27.02.2019 13:30 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182156 Таен 18808.00 лв.
Документи: Документация.zip
Резултати: Резултати - об.182156.pdf Договор - об. 182156.pdf
EТ00518 ДГС Казанлък 27.02.2019 12:00 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182140 Таен 22300.50 лв.
Документи: Документация.zip
Резултати: Резултати - об.182140.pdf Договор - об. 182140.pdf
EТ00517 ДГС Казанлък 27.02.2019 10:30 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182120 Таен 52252.00 лв.
Документи: Документация.zip
Резултати: Резултати - об. 182120.pdf
EТ00516 ДГС Казанлък 27.02.2019 09:00 тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182109 Таен 119124.00 лв.
Документи: Документация.zip
Резултати: Резултати - об. 182109.pdf Договор - об. 182109.pdf
EТ00511 ДЛС Несебър 25.02.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 11906.44 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00510 ДГС Малко Търново 22.02.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад Таен 4362.85 лв.
Документи: Документация ел. търг 3, 22.02.19г..docx
Резултати: Протокол.pdf Заповед 27.pdf Договор.pdf
EТ00506 ДГС Сливен 22.02.2019 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 17551.00 лв.
Документи: заповед за обяване ПО 06 6.pdf 2) условия за провеждане на явен търг.doc 3) заявление за участие.doc 4) ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 5)деклар.дейности.doc 6) Декларация 74-5 Наредбата.doc 7) протокол-оглед.doc 8) проекто - договор.doc 9) Приложение лични данни.doc
Резултати: Протокол ПО 06 17.pdf Заповед за класиране ПО 06 25.pdf Уведомление ПО 06 30.pdf договор 201925.pdf
EТ00502 ДЛС Мазалат 18.02.2019 12:00 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1929 Таен 9857.00 лв.
Документи: 1929.zip
Резултати: протокол_ЕТ -.zip Заповед спечелил -.zip ДОГОВОР.zip