Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00439 ДГС Кости 08.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-13 Явен 58576.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-13 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-13 – ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-13 – ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 60576.00 лв 08.01.2019 10:58:09
EТ00438 ДГС Кости 08.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-12 Явен 20670.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-12 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Прототол комисия 2019-12 -ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-12 – ЗЗЛД.pdf
EТ00437 ДГС Кости 07.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-11 Явен 62769.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-11 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-11 – ЗЗЛД.pdf 9_Заповед класиране_2018-11 - ЗЗЛД.pdf
EТ00428 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1904-1 Таен 89629.00 лв.
Документи: сайт 1904-1.rar
Резултати: протокол 07. 01 2019 1904-1 – зд.doc зап.класиране 1904-1 зд.doc
EТ00427 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1903-1 Таен 142034.00 лв.
Документи: сайт 1903-1.rar
Резултати: протокол 07. 01 2019 1903-1 – зд.doc зап.класиране 1903-1 зд.doc
EТ00426 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1902-1 Таен 191546.00 лв.
Документи: сайт 1902-1.rar
Резултати: протокол 07. 01 2019 1902-1 – зд.doc зап.класиране 1902-1 – зд.doc
EТ00425 ДЛС Ропотамо 07.01.2019 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1901-1 Таен 119342.00 лв.
Документи: сайт 1901-1.rar
Резултати: протокол 07. 01 2019 – 1901-зд.doc зап.класиране 1901-1 зд.doc
EТ00421 ДГС Тича 04.01.2019 15:00 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 67687.00 лв.
Документи: 1904E.rar
Резултати: ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА-1904.doc заповед класиране 1904.docx уведомително писмо 1904.docx
EТ00436 ДГС Кости 04.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-10 Явен 44493.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-10 - ЛФ 2019.7z
Резултати: 9_Заповед класиране_2018-10-ВФ-ЗЗЛД.pdf 8_Протокол_2018-10-ВФ-ЗЗЛД.pdf
EТ00420 ДГС Тича 04.01.2019 12:00 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 82153.00 лв.
Документи: 1903E.rar
Резултати: ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА-1903.doc заповед класиране 1903.docx уведомително писмо 1903.docx
EТ00419 ДГС Тича 04.01.2019 10:30 Eлектронен търг с тайно наддаване. Таен 88320.00 лв.
Документи: 1902Е.rar
Резултати: ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА-1902.doc Заповед класиране 1902.doc уведомително писмо 1902.docx
EТ00397 ДГС Твърдица 03.01.2019 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1908-Е Таен 95141.00 лв.
Документи: Doc 1908-E.rar
Резултати: протокол таен търг 03.01.2019.doc заповед класиране 1908-E.doc
EТ00396 ДГС Твърдица 03.01.2019 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1907-Е Таен 41753.00 лв.
Документи: Doc 1907-E.rar
Резултати: протокол таен търг 03.01.2019.doc заповед класиране 1907-E.doc
EТ00395 ДГС Твърдица 03.01.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1906-Е Таен 29050.00 лв.
Документи: Doc 1906-E.rar
Резултати: протокол таен търг 03.01.2019.doc заповед класиране 1906-E.doc
EТ00394 ДГС Твърдица 03.01.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „ТВЪРДИЦА”, ОБЕКТ № 1905-Е Таен 30111.00 лв.
Документи: Doc 1905-E.rar
Резултати: протокол таен търг 03.01.2019.doc заповед класиране 1905-E.doc
EТ00434 ДГС Кости 02.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 76756.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-9 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-9 – ЗЗЛД.pdf Заповед 7 класиране 2019-9 – ЗЗЛД.pdf
EТ00433 ДГС Кости 02.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 73049.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-8 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-8 – ЗЗЛД.pdf Заповед 5 класиране 2019-8 – ЗЗЛД.pdf
EТ00424 ДГС Елхово 02.01.2019 12:00 предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на местни търговци Таен 108703.00 лв.
Документи: ob_1914.zip
Резултати: зап.РД-10-3 -1914,зал. ЗЗЛД.PDF протокол об.1914,зал. ЗЗЛД.PDF
EТ00423 ДГС Елхово 02.01.2019 10:30 предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на местни търговци Таен 115752.00 лв.
Документи: ob.1913.zip
Резултати: зап.РД-10-4 -1913,зал.ЗЗЛД.PDF протокол об.1913, зал.ЗЗЛД.PDF
EТ00432 ДГС Кости 02.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 46738.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-7 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол класиране 2019-7 – ЗЗЛД.pdf Заповед 1 класиране 2019-7 – ЗЗЛД.pdf