Личен състав

Юрисконсулт
Катя Иванова Димитрова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Иванова Кушкиева
Експерт "Възобновяване на горите"
Румяна Ст.Костова- Цвяткова
Експерт "Връзки с обществеността"
Валя Пламенова Марева
Експерт ""Мобилни прил.,ЕБ и охрана"
Симеон Стоянов Симеонов
Експерт"Охрана на труда и квалификация"
Таня Александрова Кайракова
Експерт"Капитално строителство"
Илия Зафиров Милев
Системен администратор
Миглена Любомирова Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Йорданова Испер
Главен експерт " Охрана на горите"
Георги Стефанов Дончев
Експерт " Охрана на горите"
Юсеин Хасанов Шакиров
Главен специалист "Охрана на горите"
Илия Лазаров Иков
Касиер счетоводител
Геновева Славова Стамболиева
Технически сътрудник
Маргаритка Петрова Кабранова
Технически сътрудник
Десислава Колева Георгиева
Шофьор
Диян Динков Димитров
Шофьор
Петър Василев Петров
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Николова Петкова
Главен вътрешен одитор
Кирил Нецов Колчев
Главен вътрешен одитор
Антоанета Янчева Иванова