Новини

Няма снимка
ПРОТОКОЛ

На 04.07.2017г. от 10:00ч., в сградата на ТП"ДГС ЦАРЕВО" се проведе съвместна работна среща, относно готовността за опазване на горите от пожари в пожароопасния сезон.

L1 - Copy.jpg
Над 60 ученици от Сливен се включиха в националната инициатива „Лесовъд за един ден” на територията на ПП „Сините камъни”

Над 60 ученици от Сливен се включиха в националната инициатива „Лесовъд за един ден”, която се проведе на територията на ПП „Сините камъни” в местността „Моллова кория“.