Новини

FSC friday – Копие.jpg
FSC петък, 2018 г.

На 28 септември 2018 г., петък FSC и ТП ДЛС „Несебър” ще отбележат значението на горите и ключовата роля, която FSC играе в опазването им чрез отговорно управление на горите.

DIG_logo_web1.jpg
Годишен сертификационен одит

В периода 23-27.07.2018 год. на ТП Държавно ловно стопанство „Несебър” бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган. На ловното стопанство няма повдигнати несъответствия и забележки спрямо Националния FSC стандарт за управление

Няма снимка
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД