Новини

DIG_logo_web1.jpg
Годишен сертификационен одит

В периода 23-27.07.2018 год. на ТП Държавно ловно стопанство „Несебър” бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган. На ловното стопанство няма повдигнати несъответствия и забележки спрямо Националния FSC стандарт за управление

Няма снимка
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД