Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2017г в ДГФ
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина 2018 год.
Файл
Добавен
24.11.2017 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина - ТП "ДЛС Ропотамо" през 2018 година
Файл
Добавен
22.11.2017 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. в горски територии - държавна собственост на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година на ТП Държавно горско стопанство "Елхово"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Маджарово" за 2018 г.
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Твърдица
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Царево" за 2018 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Ивайловград
Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. на ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018 ГОДИНА
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина за 2018 година
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2017 година
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2018година
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2018г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Стара река
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2018 год.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Нова Загора