Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 Г. ОТ ТП ДГС СТАРА РЕКА
Файл
Добавен
15.10.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2018 / ДГС Стара Загора
Нов Годишен план за ползване на дървесина в ТП ДГС Айтос към 31.08.2018г.
Файл
Добавен
26.09.2018 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина септември
Файл
Добавен
25.09.2018 / ДГС Стара Загора
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.09.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина-август
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 Г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Граматиково
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.07.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
15.06.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2018г.
Файл
Добавен
14.06.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
07.06.2018 / ДГС Стара Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
28.05.2018 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
02.05.2018 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДГС Стара Загора