Годишен план за ползване на дървесина

ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ГУРКОВО ЗА 2019Г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина 2019
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина - 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Маджарово
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" ПРЕЗ 2019Г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.:
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от ДГТ , на територията на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Тича
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДЛС Несебър" през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 год.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Чирпан
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП Държавно горско стопанство гр. Карнобат
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Карнобат
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2019 Г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДЛС Тополовград за 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Айтос