Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2770 ДГС Свиленград 08.02.2019 2019-1, 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 287,595.25 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 2019-1 – ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЪБОВИ КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА 2 И 3–ГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ, ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК „ГЕБРАН”, и обект 2019-2 „ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ” Виж пълна информация
2769 ДГС Малко Търново 07.02.2019 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138 куб.м. 5 куб.м. 45 куб.м. 651 куб.м. 649 куб.м. 263 куб.м. 1751 куб.м.
бл, избк, гбр, кгбр, цр.
Процедури за добив на дървесина 41,503.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1911 от горски територии стопанисвани от ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
2768 ДГС Твърдица 07.02.2019 № ЛКД 1/2019г. Лесокултурни мероприятия 48,977.22 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица обособен в Обект №ЛКД1/2019г. Виж пълна информация
2767 ДГС Средец 12.02.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
дб, цр,
Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2766 ДГС Айтос 07.02.2019 1869-02
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.7 куб.м.
бл.цр
Процедури за продажба на дървесина 9,414.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от склад. Виж пълна информация
2765 ДГС Чирпан 07.02.2019 196201,196202,196203 Лесокултурни мероприятия 163,754.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите: почвоподготовка - ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на 1, 2, 3 и 4 - годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, ПЕВ” в горски територии държавна собственост за ОБЕКТИ № № 196201, 196202 и 196203 на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан“ към „Югоизточно държавно предприятие” ДП - гр. Сливен. Виж пълна информация
2764 ДГС Хасково 08.02.2019 Договаряне 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Хасково" Виж пълна информация
2763 ДЛС Несебър 07.02.2019 Договаряне без предварително обявление 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в териториалния обхват на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
2762 ДГС Гурково 01.02.2019 184130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
бб, бк,здб,гбр,трп,дчрш
Процедури за продажба на дървесина 54,410.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2761 ДГС Маджарово 04.02.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 418 куб.м. 56 куб.м. 5366 куб.м. 2988 куб.м. 0 куб.м. 8909 куб.м.
бб, чб, бл, цр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 311,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1902 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2760 ДГС Гурково 01.02.2019 194124, 194125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 926 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 35,168.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2759 ДГС Айтос 04.02.2019 1943
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 130 куб.м. 29 куб.м. 393 куб.м. 375 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 17,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1943. Виж пълна информация
2758 ДГС Айтос 04.02.2019 1942
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 102 куб.м. 28 куб.м. 319 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 677 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 14,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1942. Виж пълна информация
2757 ДГС Айтос 04.02.2019 1941
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 240 куб.м. 51 куб.м. 593 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 985 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 21,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1941. Виж пълна информация
2756 ДГС Айтос 04.02.2019 1940
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 200 куб.м. 41 куб.м. 469 куб.м. 381 куб.м. 0 куб.м. 850 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1940. Виж пълна информация
2755 ДГС Айтос 04.02.2019 1939
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 155 куб.м. 49 куб.м. 606 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 28,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1939. Виж пълна информация
2754 ДГС Айтос 04.02.2019 1938-01
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 226.19 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 18,321.39 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 04.02.2019година за продажба на дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2753 ДГС Карнобат 31.01.2019 11908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 468 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 23,979.55 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11908, отд. 1056 д, 1057 а, 1057 б, 1057 е, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2752 ДГС Карнобат 31.01.2019 11907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 561 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 22,089.53 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11907, отд. 1055 г, 1055 д, 1056 ж, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2751 ДГС Айтос 16.01.2019 1944
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 53 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 1,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1944. Виж пълна информация