Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1798 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 51,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад - санитарни сечи в иглолистни насаждения обекти 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 Виж пълна информация
1797 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 87,262.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес Виж пълна информация
1796 ДГС Тича 05.02.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ И ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
1795 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1803, 1804, 1805, 1806, 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м. 1238 куб.м. 10 куб.м. 2389 куб.м.
чб, здб, срлп, гб, мждр, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 102,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1794 ДГС Айтос 19.01.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 292 куб.м. 17 куб.м. 431 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м.
чб,дб
Процедури за добив на дървесина 12,059.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за осъществяване на дейностите: сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.дървесина ,във връзка с мерки за ускорено усвояване на повредена от корояди дървесина, на територията на ТП ДГС Айтос ,на 19,01,2018г. Виж пълна информация
1793 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185105; 185106 ; 185124 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 741 куб.м. 61 куб.м. 627 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 1724 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 49,547.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от обекти, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1792 ДЛС Ропотамо 20.02.2018 Публично състезание 282,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ГОРСКИ КАМИОНЕН ПЪТ”ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ-ТРИТЕ СИНУРА-БУРХАМА-КАИШКА ШУМА-АТ ЧЕИР-КОЗАРКА-ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ” С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ В ГСУ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДЛС РОПОТАМО Виж пълна информация
1791 ДГС Айтос 31.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОКУПКА на 2000 кг ФУРАЖНА ПШЕНИЦА за нуждите на ТП ДГС Айтос-с цел осигуряване изхранването на впрегатни животни, задържани в резултат от извършени нарушения по Закона за горите в обособената база в Горски разсадник „Извора“ при ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
1790 ДЛС Несебър 22.02.2018 Открита процедура 3,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почва ( оран) на 50 дка за производство на земеделски култури за нуждите на ТП"ДЛС НЕСЕБЪР" Виж пълна информация
1789 ДЛС Мазалат 25.01.2018 Събиране на оферти с обява 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
1788 ДГС Свиленград 01.02.2018 1804 и 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 822 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 5513 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мждр,лп
Продажба на стояща дървесина на корен 252,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ от обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1787 ДГС Бургас 01.02.2018 1702-29
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.54 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36.54 куб.м.
бял бор
Процедури за продажба на дървесина 2,911.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация
1786 ДГС Средец 26.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици Виж пълна информация
1785 ДГС Мъглиж 01.02.2018 183102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 147 куб.м. 3 куб.м. 402 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 646 куб.м.
бб
Продажба на стояща дървесина на корен 31,595.86 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183102 Виж пълна информация
1784 ДГС Бургас 01.02.2018 Лесокултурни мероприятия 39,993.92 лв. без ДДС
Предмет: „Подготовка на почвата за залесяване в отдели: 530 „о”, залесяване на горски куртури в отдели: 527 „г”; 527 „м”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф”; 531 “и”, 535 „е” за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Бургас” в горски територии – държавна собственост. Виж пълна информация
1783 ДГС Гурково 31.01.2018 184117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
479 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 370 куб.м. 99 куб.м. 1392 куб.м.
см,бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 32,015.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1782 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,943.82 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185201. Виж пълна информация
1781 ДГС Ивайловград 30.01.2018 1802-1;1805-1;1808-1;1809-1;1810-1;1816-1;1818-1;1819-1;1820-1;1726-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 351 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3145 куб.м. 0 куб.м. 3541 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за продажба на дървесина 228,362.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 30.01.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1780 ДГС Средец 31.01.2018 №1809, №1810, №1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 4645 куб.м.
бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
1779 ДГС Елхово 30.01.2018 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,791.03 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство в обект №1/2018 Виж пълна информация