Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1423 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 13,886.50 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1422 ДГС Свиленград 05.10.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 63.2 куб.м. 11.16 куб.м. 0 куб.м. 163.48 куб.м. 0 куб.м. 260.04 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 19,122.48 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина-ДГТ от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1421 ДГС Гурково 21.09.2017 174142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за добив на дървесина 7,443.03 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1420 ДГС Айтос 02.10.2017 1758
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 131 куб.м.
цр
Процедури за добив на дървесина 2,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 02.10.2017 г. за Обект № 1758 Виж пълна информация
1419 ДГС Айтос 02.10.2017 1757
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м.
цр
Процедури за добив на дървесина 6,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 02.10.2017 г. за Обект № 1757 Виж пълна информация
1418 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 19,680.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1417 ДГС Сливен 03.10.2017 04.10.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1416 ДГС Айтос 14.09.2017 31.12.2017 1756
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 467 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 879 куб.м.
здб, бл, цр, бк
Процедури за добив на дървесина 16,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1756 Виж пълна информация
1415 ДГС Хасково 26.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, минерални и листни торове" Виж пълна информация
1414 ДГС Хасково 26.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,116.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1413 ДГС Мъглиж 29.09.2017 173133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 108 куб.м. 1 куб.м. 32 куб.м. 12 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,157.16 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173133 Виж пълна информация
1412 ДГС Средец 29.09.2017 №№ 1723, 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 213 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 797 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността: Добив на дървесина Виж пълна информация
1411 ДГС Средец 29.09.2017 №№1720, 1721, 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 4576 куб.м. 906 куб.м. 611 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 6592 куб.м.
чб, дб, цр
Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1410 ДГС Кости 28.09.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 363 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.
дб, цр, лб, избк
Процедури за добив на дървесина 8,435.44 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1715, подотдел: 80:д от ЛФ-2017 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1409 ДГС Средец 29.09.2017 ЛКД-4 2017 Лесокултурни мероприятия 22,880.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Изкореняване на пъни – 88 дка, в отдели 600г, 604а; 2. Изтикване на пъни, подравняване и почистване на площи – 88 дка, в отдели 600г, 604 а; 3. Ригловане – 88дка, в отдели 600г, 604 а; 4. Подравняване 88 дка, в отдели 600г, 604 а, представляваща ЛКД – 2017 год. Обект № 4 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
1408 ДГС Маджарово 29.09.2017 2-2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 97,369.90 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка и залесяване на тополови култури и почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1407 ДГС Бургас 28.09.2017 1703-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 28.09.2017 г. Виж пълна информация
1406 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
1405 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца /.“ Виж пълна информация
1404 ДГС Елхово 12.09.2017 №1718 и №1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 611 куб.м. 16 куб.м. 2976 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 3792 куб.м.
чб;бб
Процедури за добив на дървесина 77,736.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина в обекти №1718 и №1719 Виж пълна информация