Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2944 ДГС Казанлък 09.04.2019 10.04.2019 192122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 25 куб.м. 2 куб.м. 42 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
чб,бб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 16,797.44 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект 192122 Виж пълна информация
2943 ДЛС Граматиково 08.04.2019 1916-1;1916-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Обект № 1 Виж пълна информация
2942 ДЛС Тополовград 09.04.2019 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 662 куб.м. 0 куб.м. 662 куб.м.
цр, бл, кдб, кгбр
Процедури за добив на дървесина 16,232.05 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на територията на ТП ДЛС Тополовград и изсичане на подлес на 65 дка. Виж пълна информация
2941 ДГС Твърдица 09.04.2019 №1904-1,№1915-1 и №1916-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
508 куб.м. 67 куб.м. 1 куб.м. 973.66 куб.м. 983.3 куб.м. 312.04 куб.м. 2845 куб.м.
бук,гбр,явор,брз,ива,бб,см,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 200,574.58 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2940 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 299 куб.м. 274 куб.м. 1410 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 99,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект 1912-1. Виж пълна информация
2939 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 549 куб.м. 274 куб.м. 1660 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,500.80 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1912. Виж пълна информация
2938 ДГС Твърдица 09.04.2019 №1915 и №1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
372 куб.м. 55 куб.м. 1 куб.м. 1073.16 куб.м. 1103.8 куб.м. 312.04 куб.м. 2917 куб.м.
бук,гбр,явор,бл,брз,бб
Процедури за добив на дървесина 75,634.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2937 ДГС Маджарово 02.05.2019 Открита процедура 2,101.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2936 ДГС Хасково 09.04.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 373 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 425 куб.м.
бб, чб, здб, кгбр, кл
Продажба на стояща дървесина на корен 12,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация
2935 ДГС Стара река 09.04.2019 1905; 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.00 куб.м. 53.00 куб.м. 1.00 куб.м. 138.00 куб.м. 397.00 куб.м. 4 куб.м. 626.00 куб.м.
бк,здб,яв,яс,брз,врб,гбр,кгбр,трп,см,бб
Процедури за добив на дървесина 16,287.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1905; 1907; Виж пълна информация
2934 ДГС Хасково 24.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Хасково” Виж пълна информация
2933 ДГС Сливен 05.04.2019 1928 и 1929
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 12 куб.м. 23 куб.м. 1199 куб.м. 900 куб.м. 733 куб.м. 3142 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 81,690.94 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2932 ДГС Стара Загора 09.04.2019 195203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,573.71 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения без МД- осветление и прочистка“ - Обект№ 195203. Виж пълна информация
2931 ДГС Н. Паничарево 08.05.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2930 ДГС Котел 04.04.2019 20-18, 21-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м. 454 куб.м. 252 куб.м. 1244 куб.м.
бб, бк, гбр, явр, шст
Процедури за продажба на дървесина 89,778.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 20-18 и 21-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2929 ДГС Гурково 08.05.2019 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП "ДГС Гурково" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2928 ДЛС Мазалат 02.04.2019 Събиране на оферти с обява 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково” Виж пълна информация
2927 ДЛС Несебър 29.03.2019 1901-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112.70 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 10,309.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1901-4 Виж пълна информация
2926 ДГС Казанлък 29.03.2019 01.04.2019 192119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 18,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192119 Виж пълна информация
2925 ДГС Н. Паничарево 25.04.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и др./ за нуждите на ТП ДГС Ново Паничарево за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация