Процедури

Процедура № 1343 на ДГС Тунджа

Процедура № 1343 на ДГС Тунджа от 29.08.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 29.08.2017
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата обявя по чл. 20, ал. 3
Предмет ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.