Процедури

Процедура № 1394 на ДГС Сливен

Процедура № 1394 на ДГС Сливен от 26.09.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 26.09.2017
Втора дата
Начална цена 68,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1748
Дървесен вид Широколистна дървесина
Едра 46 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 433 куб.м.
За огрев 898 куб.м.
ОЗМ 436 куб.м.
Всичко 1828 куб.м.