Процедури

Процедура № 1395 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 26.09.2017
Втора дата
Начална цена 11,144.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив , сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1610

Данни за дървесината

Обект/и № 1610
Дървесен вид здб, ,бк, яс, гбр, кгбр трп
Едра 38 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 412 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 461 куб.м.