Процедури

Процедура № 1396 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 26.09.2017
Втора дата
Начална цена 28,739.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 610

Данни за дървесината

Обект/и № 610
Дървесен вид : здб, бк, яс, гбр, кгбр, трп
Едра 38 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 412 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 461 куб.м.