Процедури

Процедура № 1397 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.09.2017
Втора дата
Начална цена 16,322.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 175164 ; 175165 ;
Дървесен вид здб;цр;бл;срлп;мждр;кгбр;гбр;
Едра 20 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 308 куб.м.
За огрев 311 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 725 куб.м.