Процедури

Процедура № 1399 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 12.09.2017
Втора дата
Начална цена 10,463.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7034

Данни за дървесината

Обект/и № 7034
Дървесен вид чб
Едра 117 куб.м.
Средна 213 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 131 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 465 куб.м.