Процедури

Процедура № 1400 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 28.09.2017
Втора дата
Начална цена 11,918.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 1725,1726,1727
Дървесен вид бял бор , черен бор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 544 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 544 куб.м.