Процедури

Процедура № 1402 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 27.09.2017
Втора дата
Начална цена 5,009.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ЛКМ 2017 Обект - 3: Подпомагане на естественото възобновяване – „Изсичане на издънки с моторен храсторез” –; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - Осветление – отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ 2017 Обект -3
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.