Процедури

Процедура № 1409 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 29.09.2017
Втора дата
Начална цена 22,880.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет 1. Изкореняване на пъни – 88 дка, в отдели 600г, 604а; 2. Изтикване на пъни, подравняване и почистване на площи – 88 дка, в отдели 600г, 604 а; 3. Ригловане – 88дка, в отдели 600г, 604 а; 4. Подравняване 88 дка, в отдели 600г, 604 а, представляваща ЛКД – 2017 год. Обект № 4 на територията на ТП „ДГС Средец”

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКД-4 2017
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.