Процедури

Процедура № 1411 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 29.09.2017
Втора дата
Начална цена 290,029.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № №№1720, 1721, 1722
Дървесен вид чб, дб, цр
Едра 475 куб.м.
Средна 4576 куб.м.
Дребна 906 куб.м.
Технологична 611 куб.м.
За огрев 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6592 куб.м.