Процедури

Процедура № 1412 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 29.09.2017
Втора дата
Начална цена 23,125.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейността: Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 1723, 1724
Дървесен вид бл, цр
Едра 50 куб.м.
Средна 213 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 797 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1094 куб.м.