Процедури

Процедура № 1524 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 08.12.2017
Втора дата
Начална цена 38,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.