Процедури

Процедура № 1564 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 22,980.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1826.

Данни за дървесината

Обект/и № 1826
Дървесен вид дб,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 270 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
Технологична 627 куб.м.
За огрев 494 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1121 куб.м.