Процедури

Процедура № 1565 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 24,235.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1827.

Данни за дървесината

Обект/и № 1827
Дървесен вид дб,цр
Едра 5 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
Технологична 501 куб.м.
За огрев 675 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1181 куб.м.