Процедури

Процедура № 1566 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 21,607.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1828.

Данни за дървесината

Обект/и № 1828
Дървесен вид дб,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 179 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
Технологична 547 куб.м.
За огрев 507 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1054 куб.м.