Процедури

Процедура № 1567 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 32,355.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1829.

Данни за дървесината

Обект/и № 1829
Дървесен вид дб,цр
Едра 75 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 60 куб.м.
Технологична 622 куб.м.
За огрев 863 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1560 куб.м.