Процедури

Процедура № 1568 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 21,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1830.

Данни за дървесината

Обект/и № 1830
Дървесен вид дб,цр,кгбр
Едра 1 куб.м.
Средна 248 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
Технологична 583 куб.м.
За огрев 461 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1045 куб.м.