Процедури

Процедура № 1570 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.11.2017
Втора дата 28.11.2017
Начална цена 93,240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1802 и 1811
Дървесен вид Иглолистна и широколистна дървесина
Едра 72 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 1618 куб.м.
За огрев 770 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2538 куб.м.