Процедури

Процедура № 1576 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.11.2017
Втора дата
Начална цена 76,695.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина №№ 173110-22; 173110-23;173110-24;

Данни за дървесината

Обект/и № 173110-22;173110-23;173110-24;
Дървесен вид бк,гбр,здб;
Едра 28 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 168 куб.м.
За огрев 776 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Всичко 1073 куб.м.