Процедури

Процедура № 1577 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.11.2017
Втора дата
Начална цена 22,488.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173143

Данни за дървесината

Обект/и № 173143
Дървесен вид бб, см, бк
Едра 152 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 71 куб.м.
За огрев 39 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 364 куб.м.