Процедури

Процедура № 1578 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 29.11.2017
Втора дата
Начална цена 10,203.04 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас

Данни за дървесината

Обект/и № 1702-22
Дървесен вид бб; чб;
Едра 108.89 куб.м.
Средна 20.16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 129.05 куб.м.