Процедури

Процедура № 1580 на ДГС Тунджа

Процедура № 1580 на ДГС Тунджа от 30.11.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 30.11.2017
Втора дата
Начална цена 70,959.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата КОНКУРС
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № 1801
Дървесен вид тп
Едра 697 куб.м.
Средна 552 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 177 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 77 куб.м.
Всичко 1503 куб.м.