Процедури

Процедура № 1650 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 14.12.2017
Втора дата
Начална цена 78,044.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от ДГТ , стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора - ЛСФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 185104;185105;185106 и 185107
Дървесен вид чб;бб;цр;бл;кдб;мждр;кгбр;
Едра 34 куб.м.
Средна 753 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
Технологична 781 куб.м.
За огрев 642 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2271 куб.м.