Процедури

Процедура № 1665 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 18.12.2017
Втора дата
Начална цена 43,215.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от територии общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор за управление

Данни за дървесината

Обект/и № 185110 ; 185111; 185113
Дървесен вид чб; бб;
Едра 23 куб.м.
Средна 649 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
Технологична 552 куб.м.
За огрев 228 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1503 куб.м.