Процедури

Процедура № 1692 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Начална цена 157,696.21 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 184111,184112,184113,184114,184115,184116
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,ак,трп,мждр,срлп
Едра 406 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2388 куб.м.
За огрев 1304 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4303 куб.м.