Процедури

Процедура № 1693 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Начална цена 148,672.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен за МТ

Данни за дървесината

Обект/и № 184101,184102,184103
Дървесен вид бб,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,трп,мждр,цр
Едра 437 куб.м.
Средна 309 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 2169 куб.м.
За огрев 416 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3332 куб.м.