Процедури

Процедура № 1699 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 22.12.2017
Втора дата
Начална цена 13,949.86 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект 1806

Данни за дървесината

Обект/и № 1806
Дървесен вид дб, бк, цр, гбр.
Едра 62 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 402 куб.м.
ОЗМ 101 куб.м.
Всичко 584 куб.м.