Процедури

Процедура № 1700 на ДГС Карнобат

Процедура № 1700 на ДГС Карнобат от 28.12.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 28.12.2017
Втора дата
Начална цена 4,939.67 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1705-14, Обект 1718-3

Данни за дървесината

Обект/и № 1705-14; 1718-3
Дървесен вид бк, дб
Едра 42.60 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 22.22 куб.м.
Всичко 64.82 куб.м.