Процедури

Процедура № 1702 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 14.12.2017
Втора дата 19.12.2017
Начална цена 1,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка ,чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.