Процедури

Процедура № 1703 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 22.12.2017
Втора дата
Начална цена 22,596.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173146

Данни за дървесината

Обект/и № 173146
Дървесен вид здб; бл; цр
Едра 4 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 159 куб.м.
За огрев 238 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Всичко 462 куб.м.