Процедури

Процедура № 1762 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 10.01.2018
Втора дата
Начална цена 174.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1844.

Данни за дървесината

Обект/и № 1844
Дървесен вид бб
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 10 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 11 куб.м.

Документи