Процедури

Процедура № 1766 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 10.01.2018
Втора дата
Начална цена 73,656.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1807 - отд. 68 д; 71 в, ж,; 72 б, г, з; 73 г, д, ж, н, к, м; 252 з; 259 а; 257 ж; 165 з

Данни за дървесината

Обект/и № 1807
Дървесен вид игл, шир
Едра 99 куб.м.
Средна 355 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 987 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3396 куб.м.