Процедури

Процедура № 1768 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 25.01.2018
Втора дата 26.01.2018
Начална цена 11,543.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182111, 182112

Данни за дървесината

Обект/и № 182111, 182112
Дървесен вид бк,чб,бб
Едра 107 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 16.98 куб.м.
Всичко 131.98 куб.м.