Процедури

Процедура № 1774 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.01.2018
Втора дата
Начална цена 50,209.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1

Данни за дървесината

Обект/и № 1803
Дървесен вид чб, бб
Едра 0 куб.м.
Средна 631 куб.м.
Дребна 69 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1483 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2183 куб.м.