Процедури

Процедура № 1775 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.01.2018
Втора дата
Начална цена 144,823.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1817, №1819 на 29.01.2018 год. - ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1817, 1819
Дървесен вид см, бк, лств, бб, ела, ак
Едра 336 куб.м.
Средна 103 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
Технологична 1469 куб.м.
За огрев 1217 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3201 куб.м.