Процедури

Процедура № 1776 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.01.2018
Втора дата
Начална цена 109,298.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1820, № 1821, № 1822 на 29.01.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1820, 1821, 1822
Дървесен вид бб, бк, гбр, яв, см
Едра 406 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1259.3 куб.м.
За огрев 743 куб.м.
ОЗМ 15.7 куб.м.
Всичко 2544 куб.м.