Процедури

Процедура № 1780 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 31.01.2018
Втора дата
Начална цена 103,910.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № №1809, №1810, №1811
Дървесен вид бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
Едра 100 куб.м.
Средна 842 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 526 куб.м.
За огрев 3144 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4645 куб.м.