Процедури

Процедура № 1793 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 06.02.2018
Втора дата
Начална цена 49,547.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от обекти, на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 185105; 185106 ; 185124 ;
Дървесен вид чб; бб;
Едра 30 куб.м.
Средна 741 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
Технологична 627 куб.м.
За огрев 265 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1724 куб.м.